Ενημέρωση

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις δημοσιεύσεις του ιστότοπού μας.

Συμπληρωματικές οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

2. COVID 19 πληροφορίες για τα σχολεία 3. ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5. school_poster_steps 9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 10. Συμβουλές ενδυνάμωσης και αποφόρτισης των παιδιών 11. Πώς θα πρέπει να μιλάω στα παιδιά για τον COVID-19 12. Checklist για μαθητές 13....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση, μέσω του online συστήματος διαχείρισης μητρώου εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μετάθεσης https://teachers.minedu.gov.gr Προθεσμία  υποβολής αιτήσεων από  01-06-2020 έως και 05-06-2020.  ...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου Αιτημάτων Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν. Δ/νσης Στρατ. Σχεδιασμού του ΥΠΠΕΘ

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2020-2021

Καλούνται οι εκπ/κοί, που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι (πράξη 13η/22-05-2020) να υποβάλουν) δήλωση προτιμήσεων οργανικής τοποθέτησης για ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, από 22-05-2020 έως και 28-05-2020 και ώρα 15:00. Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία:...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία: 59720E2_20-05-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΔΑ_6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) 59779Ε2_20-05-2020_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤ ΣΔΣΤΕ (ΑΔΑ_9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9) 196587Ε2_11-12-2019_Οδηγίες για μετατάξεις ΑΙΤΗΣΗ...