Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών

Ημερίδα με θέμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Την Τετάρτη  6/3/13 και ώρα 12μ θα γίνει στην Κομοτηνή στο χώρο του ΕΚΦΕ ημερίδα με θέμα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Την ημερίδα οργανώνουν:

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ4 Θράκης, το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής