Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών

Επίδειξη του (Υδρομπότ) Hydrobot

 Το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ΓΕΝΙΣΕΑΣ και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ΞΑΝΘΗΣ

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του Project ?ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ? και

στην επίδειξη του (Υδρομπότ) Hydrobot,

στην Κεντρική πλατεία της Ξάνθης στο χώρο του συντριβανιού

την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2013 και ώρες 09:00 π.μ. - 12:30 π.μ.