Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών

Δημιουργία εκθετηρίου ενημέρωσης

Με γνώμονα την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στο ΕΚΦΕ ΞΑΝΘΗΣ δημιουργήθηκε ειδικός διαμορφωμένος χώρος ενημέρωσης για :

 

1.  CERN, ΕΛΒΕΤΙΑ

2.  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ?ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ?, ΑΘΗΝΑ

3.  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ?ΝΟΗΣΙΣ?, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.  ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΑΘΗΝΑ

5.  ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

6.  ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΝΟΗΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ?Ο.Α.Σ.Π.?, ΑΘΗΝΑ

8.  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ?Κ.Α.Π.Ε.?, ΑΘΗΝΑ

9.  ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ ?Φ.Ε.Ξ., ΞΑΝΘΗ

10. ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ?Ι.Θ.Τ.Π.?, ΞΑΝΘΗ