Σεμινάριο ΚΠΕ Φιλίππων

Το σεμινάριο με θέμα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους» το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει στις 17/12/2012, για τεχνικούς λόγους μετατίθεται στις 21/01/2013-11/02/2013. Το πρόγραμμα παραμένει το ίδιο και είναι το ακόλουθο:
 


Πρόγραμμα σεμιναρίου
1η εβδομάδα (21-27/01/2013) «Εισαγωγή στη μουσειακή αγωγή».  Ανατολή Κωταΐδου.
2η εβδομάδα (28/01-03/02/2013) «Μελέτη, οργάνωση, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές στα μουσεία. Παράδειγμα μελέτης: Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων». Ανατολή Κωταΐδου, ΠΟ ΚΠΕ Φιλίππων.
3η εβδομάδα (04-10/02/2013) «Εκπαιδευτικά προγράμματα σε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους. Παραδείγματα μελέτης: Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων, Βραχογραφίες». Ανατολή Κωταΐδου, ΠΟ ΚΠΕ Φιλίππων.