Διαθέσεις σε σχολεία - νέες αποσπάσεις 10-9-2014

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία απόσπασης - τοποθέτησης - διάθεσης για ανάληψη υπηρεσίας.

Περισσότερα...

Αποφάσεις αποσπάσεων 8-9-2014

Συνημμένα θα βρείτε τις αποφάσεις αποσπάσεων σε φορείς (ΙΕΠ, ΓΓΕΤ, ΔΔΕ-ΠΔΕ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Περισσότερα...

Πρόσληψη 498 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04, , ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2014-2015

Προσλαμβάνουμε 498 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
Οι προσλαμβανόμενοι θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 , για το οποίο και προσλαμβάνονται.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης,

Περισσότερα...

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2300/27-08-2014 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 131378/Γ2/19-08-2014 Υ.Α. με την οποία καθορίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του διακριτού διδακτέου αντικειμένου-κλάδου Βιολογία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Περισσότερα...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2014-2015

Αποσπώνται, για το διδακτικό έτος 2014-2015, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο και κλάδο σύμφωνα με το συνημμένο με ΑΔΑ: 776Δ9-ΩΒΧ

Περισσότερα...

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου»

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 921) ως προς τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ως εξής:
Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως και το μάθημα Γενικής Παιδείας Φυσική Αγωγή διδάσκεται 2 ώρες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 (Β΄ 921) Υπουργική Απόφαση.
Η  παρούσα απόφαση ισχύει για το σχολικό έτος 2014-2015.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πρόσκληση στην Παιδαγωγική- Επιμορφωτική Συνάντηση των Εκπαιδευτικών Μουσικής του Νομού Ξάνθης
 2. Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015
 3. Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015
 4. Αποσπάσεις (Ε.Ε.Π.) και (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015
 5. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ - Πράξη ΠΥΣΔΕ 25/03-09-2014
 6. Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014»
 7. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις 01-09-2014
 8. Επείγον - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 01-09-2014
 9. Ζητούνται εκπαιδευτικοί ΠΕ03, ΠΕ04.02 ή ΠΕ04.01 και ΠΕ11
 10. Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών 29-08-2014
 11. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών - Πράξη ΠΥΣΔΕ 24/21-08-2014
 12. Ανακοινοποίηση του πίνακα οργανικών κενών κλ. ΠΕ04 μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών και την εξέταση και αποδοχή των ενστάσεων. Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπ/κών για Βελτίωση ? Οριστική τοποθέτηση (αφορά μόνο τους εκπ/κούς κλ.ΠΕ04)
 13. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 14. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2014-15
 15. Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο "Αρμενικός Κυανούς Σταυρός"
 16. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015
 17. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τον προσωρινό πίνακα απορριπτέων υποψηφίων, βάσει της διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, για το σχολ. έτος 2014-15
 18. Επείγον : Χαρακτηρισμός / τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04
 19. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών - Πράξη ΠΥΣΔΕ 21/4-8-2014
 20. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 ? 2015