Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σας γνωστοποιούμε οδηγίες σχετικά με τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015

Περισσότερα...

Ημερίδα επιμόρφωσης με θέμα: «Ψηφιακά μέσα στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας»

Σας γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης διοργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης με θέμα: «Ψηφιακά μέσα στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ. (Αμφιθέατρο ΙΙΙ), και μπορούν να την παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ07.
Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
https://docs.google.com/forms/d/1ikvW6_bAtb8quTQ-7SFWQQ96uce9xiQggzBWBRcuOO4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Yo2aPV6P9xrBc0RNTNMwSDj1JEHiDZr9jjAggLA9Is0/viewform

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση σε θέση σχολικού συμβούλου προσχολικής αγωγής στην 67η περιφέρεια προσχολικής αγωγής και σε θέση σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής στην 17η περιφέρεια ειδικής αγωγής

Καλούμε τους υποψηφίους σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τους εγγεγραμμένους στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, των υπ? αριθμ. Φ.351.1/96/149625/Δ1/29-12-2011 Υ.Α (ΦΕΚ 1171 Γ΄), Φ.351.1/50/17983/Δ1/20-2-2012 (ΦΕΚ 242 Γ΄) και Φ.351.1/8/43711/Δ1/24-3-2014 (ΦΕΚ 459/Γ?) Υ.Α., που δεν τοποθετήθηκαν σε θέση της προτίμησής τους, οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν στη θέση του σχολικού συμβούλου της 67ης περιφέρειας προσχολικής αγωγής με έδρα τη Σάμο, ή στη θέση του σχολικού συμβούλου της 17ης περιφέρειας ειδικής αγωγής με έδρα την Ερμούπολη, αντίστοιχα, να υποβάλουν δήλωση ότι επιθυμούν να τοποθετηθούν στις ανωτέρω περιφέρειες, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας σε αυτούς. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται για τη συγκέντρωση των ανωτέρω δηλώσεων και την άμεση αποστολή τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. ? Τμήμα Ε΄).
Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών μονάδων των υποψηφίων.

Περισσότερα...

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Θέμα συνεδρίου «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ? Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Απριλίου 2015 στην πόλη της Καστοριάς.

Περισσότερα...

Δραστηριότητες ενδοσχολικής Επιμόρφωσης 30-9-2014

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει εγκριθεί και υλοποιείται η Πράξη «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών» με δικαιούχο το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Περισσότερα...

Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15 - 157197/Δ2/1-10-2014

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αρ.Πρωτ. 157197/Δ2/1-10-2014

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πραγματοποίηση επιμορφωτικής δραστηριότητας για καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19/20
 2. Πρόσληψη 310 προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ02.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής
 3. Διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου
 4. 6th CΙΕ2014 - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 10-12 Οκτ. 2014 Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Κέρκυρα
 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσης Υπευθύνων Σ.Ε.Π. και ΚΕ.ΣΥ.Π. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας ? Θράκης
 6. Πρόσκληση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εβρου σε διήμερο σεμινάριο στην Καβάλα
 7. Επιμορφωτική δραστηριότητα για καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19/20
 8. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πλήρωση κενής θέσης στο Κ.Π.Ε. Σουφλίου
 9. Ενημερωτική ημερίδα στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 10. Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2014-2015
 11. Πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων
 12. Αποσπάσεις, διαθέσεις ? τροποποιήσεις διαθέσεων εκπ/κών - Πράξη 30η 24-09-2014
 13. Πρόσκληση προς τους μαθηματικούς των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης για Παιδαγωγική συνάντηση - 26-9-2014
 14. Πρόσληψη 360 αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16
 15. Διενέργεια απολυτηρίων-πτυχιακών εξετάσεων παραπεμπόμενων μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων και πτυχιακών εξετάσεων παραπεμπόμενων μαθητών Επαγγελματικών Σχολών
 16. Οδηγίες διδασκαλίας και ύλη ΓΕΛ 25-9-2014
 17. Πίνακας συμμετεχόντων στο σεμινάριο διδακτικής της Βιολογίας
 18. Παιδαγωγική συνάντηση - Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ
 19. Καθορισμός ημέρας συναντήσεων- Αποθετήριο καλών πρακτικών - Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας
 20. Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015