Επείγον : Χαρακτηρισμός / τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04

Τροποποίηση / διευκρίνιση ως προς τον χαρακτηρισμό και την τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04. Δυνατότητα υποβολής - τροποποίησης  δήλωσης  τοποθέτησης εκπ/κών για διαπίστωση και ρύθμιση υπεραριθμίας καθώς και υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης όσων είχαν υποβάλει αίτηση  για Βελτίωση ? Οριστική τοποθέτηση (αφορά μόνο τους ΠΕ04)

Προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 13-08-2014 και ώρα 12:00 π.μ., το αργότερο.

Περισσότερα...

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών - Πράξη ΠΥΣΔΕ 21/4-8-2014

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 1. των Υπεραρίθμων εκπ/κών
 2. των μετατιθεμένων  εκπ/κών έτους 2014 στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης,
 3. των εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης
 4. των νεοδιόριστων εκπ/κών 2014.
 5. των εκπ/κών που ζήτησαν βελτίωση θέσης.
 6. των εκπ/κών σε ΣΜΕΑΕ

 και ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΠΌ 05-08-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 07-08-2014

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 ? 2015

Προκηρύσσετε η θέση του Διευθυντή/-τριας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου (από 01-09-2014 έως 31-07-2015), και καλούνται οι Εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 μέχρι και τη Τετάρτη  13  Αυγούστου 2013, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πλήρωση κενών θέσεων στο Κ.Π.Ε. Μαρώνειας

Καλούμε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι για το σχολικό έτος 2014 - 2015 θα υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας ? Θράκης σε σχολικές μονάδες Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας, και ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. Μαρώνειας, για το σχολικό έτος 2014 ? 2015 (από 01-09-2014 έως 31-08-2015), να υποβάλουν σχετική αίτηση, το αργότερο έως και την Παρασκευή 01 Αυγούστου τ.ε. διά των οικείων Διευθύνσεων.

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2014-2015, συμπεριλαμβανομένων και μουσικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014.

         Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζοντας δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις προς καταχώρηση καθημερινά από τις 07:30 ως και τις 14:30, στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης στο Διοικητήριο Ξάνθης.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Προκήρυξη αποσπάσεων ΠΕ12 και ΠΕ17 στην περιοχή του ΣΓ Μονάχου
 2. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014
 3. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά, Καλλιτεχνικά το έτος 2014
 4. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014
 5. Αποσπάσεις Ωρομισθίων Εκπαιδευτών των Δ. ΙΕΚ στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ
 6. Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015
 7. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτου
 8. Διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας- Θράκης
 9. Πρόσκληση για την πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης
 10. Πρόσκληση για την πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.) Ξάνθης
 11. Προεπιλογή για συμμετοχή σε σεμινάριο Pestalozzi 2014 στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης - Ιούλιος 2014
 12. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 13. Πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015 για το νότιο ημισφαίριο
 14. Πρόσκληση προς τους μαθηματικούς των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης για Παιδαγωγική συνάντηση
 15. Διευκρινήσεις για την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών μετά την παράταση του διδακτικού έτους
 16. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προϊστάμενο Εκπκων Θεμάτων της ΔΔΕ Λέσβου
 17. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
 18. Σεμινάρια Pestalozzi 2014 - ?Das Sch?lermoderatorenmodell /Students? Mediator Scheme?
 19. Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008
 20. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση ? ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτο