Ημερίδα: "Χρήση πηγών του διαδικτύου στην ανάπτυξη εργαστηριακών δραστηριοτήτων στα μαθήματα Φυσικής"

Η ημερίδα της Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί στις 28-2-13, ώρα 12μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Δραστηριότητες Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

Σας ενημερώνουμε ότι στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), έχει εγκριθεί προς υλοποίηση η Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών», με δικαιούχο το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΘΠΑ.

Περισσότερα...

Συγκεντρωτικές καταστάσεις αιτήσεων μετάθεσης

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν με τη ΔΔΕ Ξάνθης

Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στο Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, στα πλαίσια του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο-Ε.Κ.Τ.)   και από  εθνικούς πόρους διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης, τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς όλης της χώρας που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον», με τίτλο: «Το Δίκτυο τουρισμός και Περιβάλλον στα χρόνια της Αειφορίας».

Περισσότερα...

Πρόσκληση σε Παιδαγωγικές-Επιμορφωτικές Συναντήσεις

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων των Κοινωνιολόγων και των Νομικών-Πολιτικών επιστημών των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας,  όπως συμμετέχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Δημιουργία Μητρώου Επιμορφωτών για την υλοποίηση επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσης των Πράξεων: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 10587/04-12-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 3347/14-12-2012, τεύχος Β) το Π.Ε.Κ. Καβάλας ως φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ απευθύνει την παρούσα πρόσκληση σε Ειδικούς Επιστήμονες, μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Σχολικούς Συμβούλους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν σε Μητρώο Επιμορφωτών/τριών, το οποίο θα δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα, από το Π.Ε.Κ. Καβάλας.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Παράταση Υποβολής Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής
 2. Παροχή διευκρινήσεων για μεταθέσεις
 3. Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε ημερίδα Περιβαλλοντικού περιεχομένου στην Κωνσταντινούπολη - Ζωγράφειο Λύκειο
 4. Αποστολή προσωρινών αξιολογικών πινάκων Αιγύπτου, Γερμανίας (περιοχή ευθύνης Συντονιστικού Γραφείου Ντύσσελντορφ και Μονάχου), και Αλβανίας
 5. Επιμορφωτικές ημερίδες στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού δικτύου Κυκλοφοριακής Αγωγής
 6. Σεμινάρια Pestalozzi 2013 - Ανακοινοποίηση
 7. Ημερίδα Συλλόγου Γεωπόνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας
 8. Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων Α_θμιας και Β_θμιας 2012-13
 9. Προσλήψεις αναπληρωτών 2013-01-25
 10. Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ06
 11. Επιμορφωτική συνάντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04
 12. Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων
 13. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων
 14. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2012-2013
 15. Δηλώσεις συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο στη Σχεδίαση με Η/Υ
 16. Έγκριση επιμορφωτικού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης για την Εκπαίδευση και την Αειφορία για εκπαιδευτικούς
 17. Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης
 18. Διάθεση εκπαιδευτικού φυλλαδίου στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σχετικού με την περιοδική έκθεση «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Το πλοίο, οι θησαυροί, ο Μηχανισμός»
 19. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη διαδικασία βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων
 20. Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α