Αποσπάσεις εκπκών Βθμιας Εκπαίδευσης στα Μειονοτικά Σχολεία 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος,το έντυπο Αίτησης και οι κενές θέσεις

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Φ.Παράρτημα Κ&Δ Μακεδονίας "Ερευνητικές Εργασίες-Project"

Συνημμένα, το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Σεμινάριο Pestalozzi 2012

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα:
“A Democratic Europe – Past, Present and Future”
CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik,
12/04/2012 έως 16/04/2012

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :   25  Ιανουαρίου 2012

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ :
http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Ξάνθης 2011-12

Συνημμένα, οι Πίνακες Μορίων Μετάθεσης 2011-12

Σεμινάριο Pestalozzi 2012

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα: “A Democratic Europe – Past, Present and Future” CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik, 12/04/2012 έως 16/04/2012. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 25 Ιανουαρίου 2012. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ : http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi. Συνημμένα, η προκήρυξη.

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (άρθρο 5 παρ. 4 και 5 του ν. 3687/2008), οι οποίοι κατόπιν προσλήψεώς τους, έχουν αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτές με πλήρες ή μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, για το τρέχον διδακτικό έτος και πρόκειται να φοιτήσουν ή φοιτούν ήδη στα οικεία επιμορφωτικά προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, για τα οποία επιλέχτηκαν εκ των υστέρων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο ΥΠΔΒΜΘ

Περισσότερα...