Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι:
α) έχουν τριετή εκπαιδευτική (διδακτική) υπηρεσία σε σχολεία Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/9/2013 από το ΦΕΚ διορισμού.
β) έχουν επαρκή γνώση χης γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης τους. Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α'/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως τροποποιείται και ισχύει.
γ) έχουν άδεια του ιερατικού τους Προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, εφόσον πρόκειται για απόσπαση ιερέων-εκπαιδευτικών.

Περισσότερα...

Βεβαίωση υλοποίησης ημερίδας Ανακύκλωσης

Βεβαιώνουμε ότι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί οργάνωσαν ημερίδα Ανακύκλωσης, με τίτλο: «Ανακύκλωση: η αναγκαιότητά της στην καθημερινή ζωή του πολίτη - από τη γνώση στην πράξη»  που διοργανώθηκε από τη Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, δια μέσου του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης, 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης, 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης, Γυμνάσιο Πολυσίτου, Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

Περισσότερα...

Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάταξη από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια

Συνημμένα θα βρείτε το excel με τα ονόματα των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Ξάνθης

Επιμορφωτικό σεμινάριο για καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19/20

Ανακοινοποίηση ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία (κενές θέσεις ΣΚΕΔ)

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ03, ειδικότητας Μαθηματικών, που επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012 - 2013 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από 12/04/2013 έως 15/04/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο για το 3ο  Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) του Γυμνασίου Γενισέας της ΔΔΕ Ξάνθης, για 4 ώρες/εβδομάδα.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην κα Χατζηπαναγιώτη Βηθλεέμ στη Γραμματεία της ΔΔΕ Ξάνθης.

Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας λήγει στις 15-5-2013.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας 2012-2013
 2. Ημερίδα- Σεμινάριο Αγωγής Υγείας: «Αντιμετωπίζοντας τη βία στο σχολείο. Στρατηγικές και Μέθοδοι-προγράμματα Αγωγής Υγείας» Βεβαίωση υλοποίησης σεμιναρίου
 3. Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2012-2013 - Βεβαίωση υλοποίησης σεμιναρίου
 4. Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2012-2013
 5. Έγκριση διεξαγωγής 16ου Συνεδρίου Model United Nations (DSAMUN) στη Γερμανική Σχολή Αθηνών
 6. Μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Δ/θμια στην Π/θμια εκπαίδευση
 7. Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2012-2013 - Πίνακες συμμετεχόντων
 8. Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου Pestalozziστην Ισπανία
 9. Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2012-2013
 10. Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014
 11. Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Τουρισμού
 12. 7ο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ
 13. Παράταση προθεσμίας για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 14. Σεμινάριο για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο, Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά
 15. Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και υπαίθρια διαβίωση στο δάσος ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 16. Eκπαιδευτική συνάντηση με Οικονομολόγους ΠΕ09, Διοίκησης επιχειρήσεων ΠΕ1802,Λογιστικής ΠΕ1803, Τουριστικών επιχειρήσεων ΠΕ1835
 17. Ημερίδα-σεμινάριο Αγωγής Υγείας για τη βία στο σχολείο
 18. Θεολογικές Ημερίδες στην Καβάλα και τη Δράμα
 19. Μεταπτυχιακές σπουδές "Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώματα"
 20. Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2012 - 2013 (5η)