Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών 2012

Συνημμένα, η εισήγηση προς τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την τοποθέτηση των Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκπαιδευτικών για ΣΜΕΑΕ 2012

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ,  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό
έτος 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διευθυντών για ΣΔΕ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκπαιδευτικών για ΣΔΕ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Αποσπάσεις εκπκών Βθμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικο Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος και το έντυπο Αίτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Συνημμένα, οι εγκύκλιοι και τα έντυπα των αιτήσεων