Προεπιλογή των υποψηφίων για το σεμινάριο Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ΑΥΣΤΡΙΑ

Συνημμένα θα βρείτε το 128/137633/I/27-09-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Απόφαση διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου Πράξη 27η 24-09-2013

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση 7394/24-09-2013.

Πλήρωση κενούμενων θέσεων στα ΚΠΕ Θέρμου - Μεσολογγίου και ΚΠΕ Κρεστένων

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο με ΑΔΑ: ΒΛ9Φ9-ΧΡ6 της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών - ωρομισθίων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Συνημμένα θα βρείτε τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων Αναπληρωτών - Ωρομισθίων κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για την πρόσληψη τους σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Οι πίνακες καταρτίστηκαν μετά από συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης (Πράξη 5η/20-09-2013).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέχρι και 01-10-2013. στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, (fax: 25310 83555).

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πλήρωση κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Στυλίδας, Άμφισσας και Καρπενησίου
 2. Απόφαση διαθέσεων εκπαιδευτικών στα ΣΕΚ Πράξη ΠΥΣΔΕ 26η 19-09-2013
 3. Απόφαση διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου και αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ - Πράξη 26η 19-09-2013
 4. Απόφαση αποσπάσεων εντος ΠΥΣΔΕ και διαθέσεων εκπκών για συμπλήρωση υποχρ. ωραρίου Πράξη 24η 17-09-2013
 5. Συμπληρωματική ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου
 6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.01, ΠΕ18.33, ΤΕ01.19,
 7. Β φάση διαθέσεων εκπαιδευτικών - Πράξη 23 12-09-2013
 8. Ακύρωση του σεμιναρίου Pestalozzi στην ΕΛΒΕΤΙΑ
 9. Προεπιλογή για συμμετοχή σε σεμινάριο Pestalozzi στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης
 10. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.01
 11. Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
 12. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013-14.
 13. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16-ΤΕ16 μουσικής σε Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2013 - 2014
 14. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2013-14
 15. Παρουσία εκπαιδευτικών Π.Ε.& Δ.Ε
 16. Αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΔΕ, για το διδακτικό έτος 2013-2014
 17. Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν τοποθετήθηκαν με την υπ?αριθμ.19/27-08-2013 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης
 18. Παρουσία εκπ/κών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους
 19. Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014
 20. Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014