Πρόσκληση για μετάταξη στο σύνδεσμο ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Παρακαλείσθε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr το αριθμ. πρωτ. 910/25-09-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΤΟΕΠΤ-Χ34) έγγραφο του ΝΠΔΔ Συνδέσμου Υδρεύσεως Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων της Περιφερειακής Ενότητας Ηπείρου με θέμα «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο σύνδεσμο ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», για ενημέρωση σας. Παρακαλούμε για περαιτέρω διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τον φορέα έκδοσης του εν λόγω εγγράφου.

Διοργάνωση σεμιναρίου καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Καβάλας και Ξάνθης

Η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας ΑΜΘ με την αιγίδα του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ)  Καβάλας διοργανώνει Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, 200 ωρών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του  κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας  των ΠΕ Καβάλας και Ξάνθης.

Περισσότερα...

Διαβίβαση εγγράφων για μετατάξεις

Πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα

13ο θεματικό συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 30 Νοεμβρίου 2012.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Κύρωση τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης για πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μαρώνειας και Βιστωνίδας της Π.Δ.Ε. Αν. Μακεδονί

Κυρώνονται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης για πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μαρώνειας και Βιστωνίδας της Π.Δ.Ε. Αν. Μακεδονίας - Θράκης τους οποίους θα βρείτε στο συνημμένο

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Κύρωση τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης για πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μαρώνειας και Βιστωνίδας της Π.Δ.Ε. Αν. Μακεδονί
 2. Κύρωση τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης για πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μαρώνειας και Βιστωνίδας της Π.Δ.Ε. Αν. Μακεδονί
 3. Πρόσκληση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας για συμμετοχή σε σεμινάριο ως εισηγητές
 4. Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ Ξάνθης
 5. Πρόσκληση καθηγητών ΠΕ05 σε σεμινάριο
 6. Αναβολή παιδαγωγικών συναντήσεων καθηγητών Πληροφορικής
 7. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ
 8. Παιδαγωγικές συναντήσεις καθηγητών Πληροφορικής
 9. Πρόσκληση για απασχόληση εκπαιδευτικών ΠΕ03 στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»
 10. Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής
 11. Διοργάνωση Σεμιναρίου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ)
 12. Ενημερωτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning
 13. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar
 14. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού σχ.έτος 2012-2013
 15. Ηχητικό Υλικό Βιβλίων Αγγλικής Γλώσσας όλων των τάξεων Γυμνασίου
 16. Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2012-13
 17. Χαιρετισμός προς συναδέλφους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
 18. Πρόταση για συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης
 19. 39o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων
 20. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας