Απόφαση προσωρινής τοποθετησης εκπαιδευτικών που βρισκονται στη διαθεση 14η 18-06-2013

Τοποθετούμε προσωρινά τους  εκπ/κούς  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ  Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα 1-7-2013 έως 31-08-2013 σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο

Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπ/κών ? Υποβολή δήλωσης για οριστική τοποθέτηση

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΠΥΣΔΕ  Ξάνθης στη συνεδρίασή του την  18-06-2013 (πράξη 14η/2013) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14  του  Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/8-3-1996), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α/22-5-1997) και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία των σχολικών μονάδων (αριθμό μαθητών ? τμημάτων και οργανικά ανηκόντων εκπ/κών), διαπίστωσε υπεραριθμίες εκπ/κών σε σχολεία της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα,  όπως φαίνονται στον  πίνακα 1 και προσδιόρισε τα οργανικά κενά (πίνακας 2) στο συνημμένο excel.

Περισσότερα...

Μεταπτυχιακές σπουδές "Ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης"

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Βεβαίωση υλοποίησης σεμιναρίου "Βελτιώνοντας τις σχέσεις στην τάξη:Βιωματικές δραστηριότητες για το χτίσιμο ομάδας"

Συνημμένα θα βρείτε τις βεβαιώσεις του σεμιναρίου που υλοποιήθηκε 11 & 12 Ιουνίου 2013

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπαίδευσης - Ειδικής Αγωγής

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση με ΑΔΑ: ΒΕΖΙ9-Δ3Σ

Μεταθέσεις Δ.Ε. 2013 (Αλλαγή ΑΔΑ)

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση με ΑΔΑ: ΒΕΖΙ9-4Β0

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2013 σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά
 2. Σεμινάρια Pestalozzi 2013, Ιούνιος
 3. Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο τριών ωρών
 4. Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό
 5. Αναβολή τριήμερου σεμιναρίου ΚΠΕ Βιστωνίδας
 6. Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου
 7. Επιμορφωτικό σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
 8. Προκήρυξη πρόσληψης ιεροδιδασκάλων στις μουφτείες της Θράκης
 9. Οργανικά κενά μουσικών, καλλιτεχνικών και διαπολιτισμικών σχολείων
 10. Βεβαιώσεις προγραμμάτων ? εκκρεμότητες
 11. Μειωμένο ωραρίο εργασίας λόγω αναπηρίας
 12. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού
 13. Βεβαίωση υλοποίησης ημερίδας Ανακύκλωσης
 14. Κλήρωση για συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης
 15. Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάταξη από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια
 16. Επιμορφωτικό σεμινάριο για καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19/20
 17. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία (κενές θέσεις ΣΚΕΔ)
 18. Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας 2012-2013
 19. Ημερίδα- Σεμινάριο Αγωγής Υγείας: «Αντιμετωπίζοντας τη βία στο σχολείο. Στρατηγικές και Μέθοδοι-προγράμματα Αγωγής Υγείας» Βεβαίωση υλοποίησης σεμιναρίου
 20. Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2012-2013 - Βεβαίωση υλοποίησης σεμιναρίου