Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν τοποθετήθηκαν με την υπ?αριθμ.19/27-08-2013 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Τοποθετούμε προσωρινά τους  εκπ/κούς  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ  Ξάνθης, για τις ανάγκες της υπηρεσίας, από 02-09-2013 έως την επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης κατά την οποία θα αποφασισθεί η τοποθέτησή τους σε λειτουργικό κενό, για το διδακτικό έτος  2013-2014, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο

Ανακοινοποίηση ως προς την τοποθέτηση της Τοπαλίδου Σωτηρίας

Παρουσία εκπ/κών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους

Όσοι εκπαιδευτικοί B/θμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης α) ως κατά προτεραιότητα (σύζυγοι ενστόλων, δικαστικών, μελών ΔΕΠ και αιρετοί ΟΤΑ), β) ως ειδική κατηγορία (ασθένειες που εμπίπτουν στο αρθ.13 του ΠΔ50/96 και πολύτεκνοι), γ) με συνεξέταση, ή αίτηση μετάταξης έως 19 Ιουλίου 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν1824 ή έχουν μεταταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν4057 και του ν4172 οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση που θα αποσπαστούν αντί της 2-9-2013 στις 5-9-2013.

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών του κλάδου ΔΕΙ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί τους υποψηφίους των κλάδων αυτών να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά .

Συνημμένα θα βρείτε την εγκύκλιο και τις αιτήσεις

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωνής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), διδακτικού έτους 2013-2014 καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν την πρόσληψη τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Διδασκαλία στο Σπίτι και ΚΕΔΔΥ και έχουν τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται από τις διατάξεις που ακολουθούν και αναλυτικότερα αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της παρούσης, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Συνημμένα θα βρείτε την εγκύκλιο.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από 28/8/2013 μέχρι και 3/9/2013.

Απόφαση τοποθέτησης εκπ/κών (ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ) - Πράξη 19η 27-08-2012

Συνημμένα θα βρείτε τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Ανακοινοποίηση ως προς αριθμό πρωτοκόλλου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών για τα Δημόσια ΙΕΚ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία, όπως ορίζεται από το άρθρο 7, παρ. 4 εδαφ. α, του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.,Υπουργική Απόφαση 260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008), (αυτό θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο υπηρεσιακό έγγραφο), που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή 10 θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2013-2014.

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο καθώς και τη φόρμα αίτησης

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας
 2. Νέα δήλωση για λειτουργικά κενά
 3. Ενημερωτικό Σημείωμα με απαντήσεις σε ερωτήματα για τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών
 4. Διευκρίνιση απόφασης για ταυτοπροσωπία
 5. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
 6. Εγκύκλιος αναπληρωτών 2013-14
 7. Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Π.Ε. και σε διοικητικές θέσεις
 8. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά - Ανακοινοποίηση
 9. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ)
 10. Διαπιστωτική Πράξη κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία
 11. Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης
 12. Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Βθμιας σε μειονοτικά σχολεία
 13. Λειτουργικά Κενά Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για τις αποσπάσεις του διδακτικού έτους 2013-2014
 14. Εγκύκλιοι αποσπάσεων 2013-14
 15. Ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα
 16. Ενημέρωση για τις τοποθετήσεις - πράξη 17η 9-7-2013 - Ανακοινοποίηση
 17. Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ19 και ΠΕ20, στο CERN
 18. Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
 19. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
 20. Γνωστοποίηση κατάργησης οργανικών κενών και ρύθμιση υπεραριθμίας εκπ/κών λόγω συγχώνευσης σχολικών μονάδων