Έγκριση επιμορφωτικού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης για την Εκπαίδευση και την Αειφορία για εκπαιδευτικούς

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο 60 ωρών από απόσταση με τίτλο: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα».
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 25 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Φιλίππων και θα υλοποιηθεί με σύστημα μεικτής διδασκαλίας και μάθησης (blended). Ένα μικρό μέρος των δραστηριοτήτων υλοποιείται με επιτόπια διδασκαλία, ενώ το κυρίως μέρος εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου. με χρήση της πλατφόρμας Moodle. Αποτελείται από 5 διδακτικές ενότητες οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες των εκπαιδευτικών όπως καταγράφηκαν σε διαγνωστική έρευνα μέσω online ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από περίπου 170 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα...

Διάθεση εκπαιδευτικού φυλλαδίου στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σχετικού με την περιοδική έκθεση «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Το πλοίο, οι θησαυροί, ο Μηχανισμός»

Σας ενημερώνουμε ότι με ευθύνη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου www.namuseum.gr εκπαιδευτικό φυλλάδιο, σχετικό με την περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Το πλοίο, οι θησαυροί, ο Μηχανισμός», για μαθητές Στ΄ τάξης Δημοτικού καθώς και για μαθητές Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Περισσότερα...

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη διαδικασία βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων

Ενόψει της οργάνωσης των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στους καθηγητές Δ.Ε. μέρος του νομικού πλαισίου για την διαδικασία βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 60/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 21/2011, « οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι κατά το ίδιο σχολικό έτος δίδαξαν το οικείο μάθημα, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50), εφ? όσον ορισθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ.».

Περισσότερα...

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

9th International Particle Physics Masterclasses 2013 (Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04)

Κάθε χρόνο περίπου 5000 μαθητές Λυκείου από 23 χώρες επισκέπτονται για μια ημέρα ένα από τα 80 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας- Θράκης
 2. Κάλυψη δαπανών σίτισης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 4. Ανακοίνωση προγράμματος διεθνών κύκλων σπουδών στη Γαλλία
 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ
 6. Θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ ? ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013
 7. Πλήρωση θέσεως αναπληρωτή - τριας Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.ΔΥ Έβρου
 8. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Γ2) σε πολυπολιτισμικές τάξεις
 9. Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων ΥΕ
 10. Προκήρυξη για την κατάρτιση πίνακα εφεδρικών προσλήψεων στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (European Training Foundation-ETF) με έδρα το Τορίνο
 11. Υποτροφίες Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους
 12. ΠΜΣ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"
 13. Σεμινάριο ΚΠΕ Φιλίππων
 14. Σεμινάριo του Συμβουλίου της Ευρώπης στη ΓΑΛΛΙΑ
 15. Ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
 16. Θέση υποψηφίου Δ/ντη ΕΕΕΕΚ Λάρισας
 17. MSc in Innovation in Technology & Entrepreneurship
 18. Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών σε Έλληνες για το 2013-2014
 19. Παιδαγωγική συνάντηση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ03
 20. Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06