Αποσπάσεις εκπκών Βθμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικο Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος και το έντυπο Αίτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Συνημμένα, οι εγκύκλιοι και τα έντυπα των αιτήσεων

Αποσπάσεις εκπκών Βθμιας Εκπαίδευσης στα Μειονοτικά Σχολεία 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος,το έντυπο Αίτησης και οι κενές θέσεις

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Φ.Παράρτημα Κ&Δ Μακεδονίας "Ερευνητικές Εργασίες-Project"

Συνημμένα, το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Σεμινάριο Pestalozzi 2012

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα:
?A Democratic Europe ? Past, Present and Future?
CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik,
12/04/2012 έως 16/04/2012

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :   25  Ιανουαρίου 2012

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ :
http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Ξάνθης 2011-12

Συνημμένα, οι Πίνακες Μορίων Μετάθεσης 2011-12