Σεμινάριο Pestalozzi 2012

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα:
?A Democratic Europe ? Past, Present and Future?
CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik,
12/04/2012 έως 16/04/2012

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :   25  Ιανουαρίου 2012

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ :
http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Ξάνθης 2011-12

Συνημμένα, οι Πίνακες Μορίων Μετάθεσης 2011-12

Σεμινάριο Pestalozzi 2012

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα: ?A Democratic Europe ? Past, Present and Future? CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik, 12/04/2012 έως 16/04/2012. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 25 Ιανουαρίου 2012. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ : http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi. Συνημμένα, η προκήρυξη.

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (άρθρο 5 παρ. 4 και 5 του ν. 3687/2008), οι οποίοι κατόπιν προσλήψεώς τους, έχουν αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτές με πλήρες ή μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, για το τρέχον διδακτικό έτος και πρόκειται να φοιτήσουν ή φοιτούν ήδη στα οικεία επιμορφωτικά προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, για τα οποία επιλέχτηκαν εκ των υστέρων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο ΥΠΔΒΜΘ

Περισσότερα...

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2011-12

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

ζ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11 ως 30 Νοεμβρίου 2011, στις Δ/νσεις Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Συνημμένα, η εγκύκλιος καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων.

Επιμορφωτικό Συνέδριο με θέμα: «Φυσικές Επιστήμες και Projects»

ΕΝΩΣΗ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ

Επιμορφωτικό Συνέδριο με θέμα: «Φυσικές Επιστήμες και Projects»

Με την ευγενική συμμετοχή του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο 1ου ΕΠΑΛ  Αγ. Δημητρίου.

Αργοστολίου 53 Αγ. Δημήτριος, πλησίον Αστυνομικού τμήματος.

10 ? 11 Δεκεμβρίου 2011.

Περισσότερα...