ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διευθυντών για ΣΔΕ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκπαιδευτικών για ΣΔΕ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Αποσπάσεις εκπκών Βθμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικο Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος και το έντυπο Αίτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Συνημμένα, οι εγκύκλιοι και τα έντυπα των αιτήσεων

Αποσπάσεις εκπκών Βθμιας Εκπαίδευσης στα Μειονοτικά Σχολεία 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος,το έντυπο Αίτησης και οι κενές θέσεις

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Φ.Παράρτημα Κ&Δ Μακεδονίας "Ερευνητικές Εργασίες-Project"

Συνημμένα, το πρόγραμμα του Συνεδρίου