ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ 30η /04-09-2017 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ (ΑΡ. ΠΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7387/04-09-2017)
2. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (ΑΡ. ΠΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7390/04-09-2017)
3. ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ (ΑΡ. ΠΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7391/04-09-2017)
4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΡ. ΠΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7392/04-09-2017)
5. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΡ. ΠΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7393/04-09-2017)

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018
 2. Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ρεθύμνης
 3. Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
 4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Ξάνθης
 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
 6. Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας
 7. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας
 8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για των πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου
 9. Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018
 10. Ενημέρωση σχετικά με τη διαχείρηση αιτημάτων απόσπασης στον ΟΠΣΥΔ
 11. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης διευθυντή σχολικής μονάδας της ΔΔΕ Χαλκιδικής
 12. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2017-2018 (νέος πίνακας)
 13. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Γ.Α.Κ.
 14. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018
 15. Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018
 16. Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) για το σχολικό έτος 2017-2018
 17. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (συνεχής ενημέρωση)
 18. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχηματισμό δομής (ομάδα) για τα θέματα Φυσικής Αγωγής (2017-2018)
 19. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με αριθμ. Φ7/122800/Δ4 «Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»
 20. Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου (2017-2018)