Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)

Ανακοινώνεται ότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στο πλαίσιο της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ, θα κατατίθενται στα γραφεία 5 και 9 του Τμήματος Γ’ Προσωπικού από 08.00-14.00.  Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: έως 30-05-2019 . Πληροφορίες: 2541350293 και 2541350301.

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις Μετάταξης Εκπαιδευτικών

Διαβάστε τα συνημμένα.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2019-20

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίων αποσπάσεων, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη, 17-04-2019 και ώρα 15:00.

 

Πρόσκληση 423 Μον. Διορισμών άρ. 73 ν. 4589-2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15 Απριλίου μέχρι και 18 Απριλίου 2019

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
 2. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και από περιοχή σε περιοχή, έτους 2019
 3. Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε ΦΟΡΕΙΣ για το σχολικό έτος 2019-20.
 4. Τροποποίηση αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (ΟΠΣΥΔ) όσον αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης
 5. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 8. ΕΝΤΥΠO ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
 9. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019
 10. Προκήρυξη Διευθυντών Δ.Ε.
 11. Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020
 12. Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020
 13. Πρόσκληση σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής στα Νέα Προγράμματα Σπουδών
 14. Πρόσκληση Εκπαιδευτικών ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής σε ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση
 15. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής ΥπεύθυνουΦυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 16. Απόφαση τοποθέτησης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
 17. Ανακοίνωση οριστικού αξιολογικού πίνακα Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 18. Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 19. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 20. Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης