ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΠΑΕ/ΚΑΒΑΛΑ

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓΕ/2019 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Δ.Ε. Ξάνθης θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις ανωτέρω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στο γραφείο του Πρωτοκόλλου (γραφείο 1) από 13/01/2020 έως 04/03/2020.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων:  09:00 έως 13:00

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι αριθμημένα στην επάνω δεξιά σελίδα, σύμφωνα με την αρίθμηση που θα λάβουν στην αίτηση του υποψηφίου.

2. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν φωτοτυπία της αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατάθεσης και, τρεις μέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στην ΔΔΕ, οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ για να επιβεβαιώσουν την ορθή καταχώριση των δικαιολογητικών τους. Σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπούς καταχώρησης, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Δ.Δ.Ε.

3. Επισήμανση: οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ79.01 ή/και ΠΕ79.02 οφείλουν να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέχρι τις 12/02/2020 για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019, αλλιώς τα δικαιολογητικά θα γίνονται αποδεκτά μόνο για τις διαδικασίες της 2ΓΕ/2019.

 

Τηλ. επικοινωνίας: 2541350293 και 2541350305.

Περισσότερα...

Ειδική Πρόσκληση Αναπληρωτών - Ωρομισθίων 1219_Ε1 ΩΧ3Ε46ΜΤΛΗ-ΒΨΧ

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 1ΓΕ & 2ΓΕ / 2019 ΠΡΟΚ. ΑΣΕΠ
 2. ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ
 3. Ανακοίνωση ονομαστικών πινάκων των αιτούμενων μετάθεση εκπ/κών για το σχολικό έτος 2019-2020
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΕΛ ΑΒΔΗΡΩΝ
 5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 13-12-2019
 6. Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
 7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ 09-12-2019
 8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 09-12-2019
 9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 10. ΑΠΟΦΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΩΝ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
 11. Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής.
 12. Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.
 13. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών
 14. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΔΕ
 15. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
 16. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 17-09-2019
 17. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
 18. Απασχόληση εκπαιδευτικών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης 2019-20
 19. Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 στη ΔΔΕ Ξάνθης για άσκηση καθηκόντων ΠΛΗΝΕT
 20. Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2019-2020