ΕΝΤΥΠO ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 15/4/2019. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 186398/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β’. 

Περισσότερα...

Προκήρυξη Διευθυντών Δ.Ε.

Διαβάστε το συνημμένο.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πρόσκληση σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών αγγλικής στα Νέα Προγράμματα Σπουδών
 2. Πρόσκληση Εκπαιδευτικών ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής σε ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση
 3. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής ΥπεύθυνουΦυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 4. Απόφαση τοποθέτησης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
 5. Ανακοίνωση οριστικού αξιολογικού πίνακα Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 6. Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 7. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 8. Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 9. Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2018-19 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης
 10. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 11. Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 12. Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’
 13. Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 14. Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Υπολογιστικής Σκέψης Bebras
 15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
 16. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
 17. Ανακοίνωση πίνακα δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 18. Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης στο CERN
 19. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 20. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ