Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων στην υπηρεσία μας όσον αφορά την ρύθμιση των υπεραριθμιών, αλλά και γενικότερων θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., σας διευκρινίζουμε  τα εξής:
Α) 1. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997. Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.

Περισσότερα...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013, παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Περισσότερα...

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ για το 2013-14

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  16 Κεφ. Γ΄ του Ν.1566/1985,  αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους επιθυμούν να  αποσπαστούν από   το   σχολείο   που   ανήκουν   οργανικά σε άλλο σχολείο εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης  για   το    σχολικό    έτος   2013-2014,   πρέπει να  υποβάλουν στην υπηρεσία μας συμπληρωμένο  το  συνημμένο   έντυπο αίτησης.

Περισσότερα...

Απόφαση προσωρινής τοποθετησης εκπαιδευτικών που βρισκονται στη διαθεση 14η 18-06-2013

Τοποθετούμε προσωρινά τους  εκπ/κούς  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ  Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα 1-7-2013 έως 31-08-2013 σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο

Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπ/κών ? Υποβολή δήλωσης για οριστική τοποθέτηση

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΠΥΣΔΕ  Ξάνθης στη συνεδρίασή του την  18-06-2013 (πράξη 14η/2013) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14  του  Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/8-3-1996), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α/22-5-1997) και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία των σχολικών μονάδων (αριθμό μαθητών ? τμημάτων και οργανικά ανηκόντων εκπ/κών), διαπίστωσε υπεραριθμίες εκπ/κών σε σχολεία της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, κατά ομάδα σχολείων και ειδικότητα,  όπως φαίνονται στον  πίνακα 1 και προσδιόρισε τα οργανικά κενά (πίνακας 2) στο συνημμένο excel.

Περισσότερα...

Μεταπτυχιακές σπουδές "Ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης"

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπαίδευσης - Ειδικής Αγωγής

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση με ΑΔΑ: ΒΕΖΙ9-Δ3Σ

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Α_ΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.pdf)ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Α_ΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.pdf

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Μεταθέσεις Δ.Ε. 2013 (Αλλαγή ΑΔΑ)
 2. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2013 σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά
 3. Σεμινάρια Pestalozzi 2013, Ιούνιος
 4. Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο τριών ωρών
 5. Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό
 6. Αναβολή τριήμερου σεμιναρίου ΚΠΕ Βιστωνίδας
 7. Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου
 8. Επιμορφωτικό σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
 9. Προκήρυξη πρόσληψης ιεροδιδασκάλων στις μουφτείες της Θράκης
 10. Οργανικά κενά μουσικών, καλλιτεχνικών και διαπολιτισμικών σχολείων
 11. Βεβαιώσεις προγραμμάτων ? εκκρεμότητες
 12. Μειωμένο ωραρίο εργασίας λόγω αναπηρίας
 13. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού
 14. Βεβαίωση υλοποίησης ημερίδας Ανακύκλωσης
 15. Κλήρωση για συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης
 16. Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάταξη από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια
 17. Επιμορφωτικό σεμινάριο για καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19/20
 18. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία (κενές θέσεις ΣΚΕΔ)
 19. Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας 2012-2013
 20. Ημερίδα- Σεμινάριο Αγωγής Υγείας: «Αντιμετωπίζοντας τη βία στο σχολείο. Στρατηγικές και Μέθοδοι-προγράμματα Αγωγής Υγείας» Βεβαίωση υλοποίησης σεμιναρίου