ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 435 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πρόσληψη 435 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα μουσικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018.