ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Τ.Υ. ΖΕΠ Δ.Ε.

Πρόσληψη 127 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ02, στη Β/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία-
Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009805 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9, για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (2018-01-08 Τ Υ  ΖΕΠ ΩΜ1Γ4653ΠΣ-02Ζ.pdf)2018-01-08 Τ Υ ΖΕΠ ΩΜ1Γ4653ΠΣ-02Ζ.pdf