Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

Υπεύθυνο είναι το τμήμα Γ΄προσωπικού της Διεύθυνσης

Πληροφορίες τηλ.: 2541350293-305

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.