Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και απο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Αρ. Πρωτοκόλλου: 75306/E2/08-05-2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) και το 75305/E2/08-05-2017 (ΑΔΑ: Ψ0Σ74653ΠΣ-994)