Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αιτήσεις  από 19-6-2017 μέχρι και 23-06-2017 (αποκλειστική προθεσμία). 

Δείτε το συνημμένο έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με αριθμ. πρωτ. Φ11.4/4707 / 16-6-2017

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (4707_16_06_2017_ΨΒΧΓ4653ΠΣ-ΠΓ5.pdf)4707_16_06_2017_ΨΒΧΓ4653ΠΣ-ΠΓ5.pdf