ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ? ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ 30η /04-09-2017 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ (ΑΡ. ΠΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7387/04-09-2017)
2. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (ΑΡ. ΠΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7390/04-09-2017)
3. ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ (ΑΡ. ΠΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7391/04-09-2017)
4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΡ. ΠΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7392/04-09-2017)
5. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΡ. ΠΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7393/04-09-2017)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-1.docx)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-1.docx

Περισσότερα...

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2017-2018 (νέος πίνακας)

Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα με τα λειτουργικά κενά - πλεονάσματα (κλ. ΠΕ02, ΠΕ04, τα δεδομένα του Εσπερινού ΓΕΛ και Εσπερινού ΕΠΑΛ Ξάνθης)

Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2017-2018,οι εκπ/κοί που  βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης αποκλειστικά με e-mail, από 28-08-2017 μέχρι και 30-08-2017 και ώρα 12.00.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Περισσότερα...

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση 24-5-2017

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του, την 24-05-2017 (πράξη 20η/2017), τοποθέτησε τους υπεράριθμους εκπ/κούς και διαμόρφωσε τα οργανικά κενά όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.

Ύστερα από τα ανωτέρω καλούνται οι εκπ/κοί των παρακάτω κατηγοριών να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις τους για οριστική τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις:

Όσοι υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης.
Όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης.
Όσων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.
Υπεράριθμοι εκπ/κοί που επιθυμούν να λύσουν την υπεραριθμία τους και δεν είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης, να μας ενημερώσουν με e-mail ώστε να καταχωριστεί από την υπηρεσία μας η αίτηση βελτίωσης και να καταστεί δυνατή από τους ίδιους η καταχώριση προτιμήσεων.

Οι προτιμήσεις τους θα καταχωριστούν από τους ίδιους τους εκπ/κούς στην ιστοσελίδα https://teachers.minedu.gov.gr (όπου είχαν υποβάλει αίτηση Οριστικής /Βελτίωσης) από 24-05-2017 έως και 29-05-2017 και ώρα 15.00. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην αρχική σελίδα του online συστήματος διαχείρισης μητρώου εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών - 16-09-2016
 2. Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών - 09-09-2016
 3. Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών μετά την 19η/07-09-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης
 4. Επανατοποθετήσεις εκπ/κών κλ. ΠΕ04
 5. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά την 18η/01-09-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης
 6. Προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων εκπ/κών από άλλα ΠΥΣΔΕ
 7. Προσωρινή τοποθέτηση των εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης - 29-08-2016
 8. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδ/κό έτος 2016-2017
 9. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Ξάνθης - 02-08-2016
 10. Τοποθέτηση Διευθυντή Εσπερινού ΓΕΛ Ξάνθης
 11. Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 12. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κού μειωμένου ωραρίου Ε.Α.Ε (Παράλληλης Στήριξης)
 13. Τοποθέτηση διευθυντή στο Μουσικό Γυμνάσιο - ΓΕΛ Ξάνθης
 14. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών Ε.Α.Ε. 12-10-2015
 15. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών πλήρους ωραρίου μουσικών ειδικεύσεων 12-10-2015
 16. Διάθεση εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, Τοποθέτηση εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ - 30-09-2015
 17. Διαθέσεις, τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κων, αποσπάσεις εκπ/κών - Πράξη ΠΥΣΔΕ Ξάνθης 27η /25-09-2015
 18. Ενημέρωση για νέες τοποθετήσεις - Πράξη ΠΥΣΔΕ 25/16-9-2015 - Ανακοινοποίηση
 19. Ενημέρωση για νέες τοποθετήσεις - Πράξη ΠΥΣΔΕ 24/11-9-2015
 20. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά - 09-09-2015