Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΔΔΕ Ξάνθης σε οργανική θέση από βελτιώσεις - οριστικές - Πράξη 21η/30-05-2017

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι την Πέμπτη 01-06-2017 και ώρα 11:00.

Περισσότερα...

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση 24-5-2017

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του, την 24-05-2017 (πράξη 20η/2017), τοποθέτησε τους υπεράριθμους εκπ/κούς και διαμόρφωσε τα οργανικά κενά όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.

Ύστερα από τα ανωτέρω καλούνται οι εκπ/κοί των παρακάτω κατηγοριών να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις τους για οριστική τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις:

Όσοι υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης.
Όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης.
Όσων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.
Υπεράριθμοι εκπ/κοί που επιθυμούν να λύσουν την υπεραριθμία τους και δεν είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης, να μας ενημερώσουν με e-mail ώστε να καταχωριστεί από την υπηρεσία μας η αίτηση βελτίωσης και να καταστεί δυνατή από τους ίδιους η καταχώριση προτιμήσεων.

Οι προτιμήσεις τους θα καταχωριστούν από τους ίδιους τους εκπ/κούς στην ιστοσελίδα https://teachers.minedu.gov.gr (όπου είχαν υποβάλει αίτηση Οριστικής /Βελτίωσης) από 24-05-2017 έως και 29-05-2017 και ώρα 15.00. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην αρχική σελίδα του online συστήματος διαχείρισης μητρώου εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.

Περισσότερα...

Τοποθέτηση Διευθυντή στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ξάνθης - ΑΔΑ: 7Δ0Κ4653ΠΣ-Ι69

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (10755π.έ._02-01-2016_7Δ0Κ4653ΠΣ-Ι69.pdf)10755π.έ._02-01-2016_7Δ0Κ4653ΠΣ-Ι69.pdf

Περισσότερα...

Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών - 16-09-2016

Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών μετά την 20η/14-09-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ με απόφαση του Δ/ντη Δ.Ε. Ξάνθης

Περισσότερα...

Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών - 09-09-2016

 Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο με ΑΔΑ: ΩΚΕ14653ΠΣ-Κ3Α

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών μετά την 19η/07-09-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης
 2. Επανατοποθετήσεις εκπ/κών κλ. ΠΕ04
 3. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά την 18η/01-09-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης
 4. Προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων εκπ/κών από άλλα ΠΥΣΔΕ
 5. Προσωρινή τοποθέτηση των εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης - 29-08-2016
 6. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδ/κό έτος 2016-2017
 7. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Ξάνθης - 02-08-2016
 8. Τοποθέτηση Διευθυντή Εσπερινού ΓΕΛ Ξάνθης
 9. Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 10. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κού μειωμένου ωραρίου Ε.Α.Ε (Παράλληλης Στήριξης)
 11. Τοποθέτηση διευθυντή στο Μουσικό Γυμνάσιο - ΓΕΛ Ξάνθης
 12. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών Ε.Α.Ε. 12-10-2015
 13. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών πλήρους ωραρίου μουσικών ειδικεύσεων 12-10-2015
 14. Διάθεση εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, Τοποθέτηση εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ - 30-09-2015
 15. Διαθέσεις, τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κων, αποσπάσεις εκπ/κών - Πράξη ΠΥΣΔΕ Ξάνθης 27η /25-09-2015
 16. Ενημέρωση για νέες τοποθετήσεις - Πράξη ΠΥΣΔΕ 25/16-9-2015 - Ανακοινοποίηση
 17. Ενημέρωση για νέες τοποθετήσεις - Πράξη ΠΥΣΔΕ 24/11-9-2015
 18. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά - 09-09-2015
 19. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά - 2η Ανακοινοποίηση 08-09-2015
 20. Προσωρινή τοποθέτηση των εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης - 28-08-2015