Ενημέρωση εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση 24-5-2017

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του, την 24-05-2017 (πράξη 20η/2017), τοποθέτησε τους υπεράριθμους εκπ/κούς και διαμόρφωσε τα οργανικά κενά όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.

Ύστερα από τα ανωτέρω καλούνται οι εκπ/κοί των παρακάτω κατηγοριών να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις τους για οριστική τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις:

Όσοι υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης.
Όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης.
Όσων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό.
Υπεράριθμοι εκπ/κοί που επιθυμούν να λύσουν την υπεραριθμία τους και δεν είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης, να μας ενημερώσουν με e-mail ώστε να καταχωριστεί από την υπηρεσία μας η αίτηση βελτίωσης και να καταστεί δυνατή από τους ίδιους η καταχώριση προτιμήσεων.

Οι προτιμήσεις τους θα καταχωριστούν από τους ίδιους τους εκπ/κούς στην ιστοσελίδα https://teachers.minedu.gov.gr (όπου είχαν υποβάλει αίτηση Οριστικής /Βελτίωσης) από 24-05-2017 έως και 29-05-2017 και ώρα 15.00. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην αρχική σελίδα του online συστήματος διαχείρισης μητρώου εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.