Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2017-2018 (νέος πίνακας)

Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα με τα λειτουργικά κενά - πλεονάσματα (κλ. ΠΕ02, ΠΕ04, τα δεδομένα του Εσπερινού ΓΕΛ και Εσπερινού ΕΠΑΛ Ξάνθης)

Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2017-2018,οι εκπ/κοί που  βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης αποκλειστικά με e-mail, από 28-08-2017 μέχρι και 30-08-2017 και ώρα 12.00.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.