ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ? ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ 30η /04-09-2017 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ (ΑΡ. ΠΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7387/04-09-2017)
2. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (ΑΡ. ΠΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7390/04-09-2017)
3. ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ (ΑΡ. ΠΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7391/04-09-2017)
4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΡ. ΠΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7392/04-09-2017)
5. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΡ. ΠΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7393/04-09-2017)

 

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-1.docx)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-1.docx