Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης Υπεύθυνου Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 2ου Ε.Κ. Ξάνθης

Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και κατά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων της παρούσης δεν είναι υπεράριθμοι, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διευθύντρια του 2ου Ε.Κ. Ξάνθης, από τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2017. Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/TemporaryAgent.aspx

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (73Β1465ΧΘΨ-1Μ5.pdf)73Β1465ΧΘΨ-1Μ5.pdf

Πλήρωση κενής θέσης Δ/ντή σχολικής μονάδας

Καλούνται οι εκπ/κοί που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση Δ/ντή στο Ενιαίο Επαγγελματικό Γ/σιο Λύκειο Ξάνθης να υποβάλουν αίτηση από 14-09-2017 έως 18-09-2017.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Πληροφορίες για τις προκηρύξεις και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (Ω8Γ1465ΧΘΨ-4Χ9.pdf)Ω8Γ1465ΧΘΨ-4Χ9.pdf

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καλεί όσους επιθυμούν, από τους οργανικά υπηρετούντες σε κάθε σχολική μονάδα, να εκδηλώσουν γραπτά ενδιαφέρον, προκειμένου να οριστούν ως Υποδιευθυντές στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-18.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Χανδρά
 2. Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ρεθύμνης
 3. Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
 4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Ξάνθης
 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
 6. Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας
 7. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας
 8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για των πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου
 9. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης διευθυντή σχολικής μονάδας της ΔΔΕ Χαλκιδικής
 10. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (συνεχής ενημέρωση)
 11. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχηματισμό δομής (ομάδα) για τα θέματα Φυσικής Αγωγής (2017-2018)
 12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με αριθμ. Φ7/122800/Δ4 «Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»
 13. Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου (2017-2018)
 14. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) (2017)
 15. Προκήρυξη-Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
 16. Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεως στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) με στοιχεία CEDEFOP/2017/03/AST Assistant ? Analysis of VET policies and systems
 17. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΔΔΠΜΣ "Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση"
 18. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Δ. Ε. της χώρας (συνεχής ενημέρωση)
 19. Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
 20. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γιο την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής