Περισσότερα Άρθρα...

 1. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων
 2. Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου (2019-2020)
 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
 4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την επιλογή Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.
 5. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΥΠΠΕΘ
 7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.
 8. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για την κατάρτιση μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής.
 9. Πρόσκληση 423 Μον. Διορισμών άρ. 73 ν. 4589-2019
 10. Τροποποίηση αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (ΟΠΣΥΔ) όσον αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης
 11. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 12. Προκήρυξη Διευθυντών Δ.Ε.
 13. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής ΥπεύθυνουΦυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 14. Απόφαση τοποθέτησης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
 15. Ανακοίνωση οριστικού αξιολογικού πίνακα Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 16. Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 17. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 18. Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 19. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
 20. Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης