Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1479/1.3.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για πλήρωση θέσεων
Εθνικού Εμπειρογνώμονα.
Η ανωτέρω προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του EFSA
(http://careers.efsa.europa.eu/Secondment)
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στoν ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (694Ε465ΧΘΨ-ΘΤ7.pdf)694Ε465ΧΘΨ-ΘΤ7.pdf