Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία» (2017-2018)

Το Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία» (ΦΕΚ 896/τ. Β/1-4-2016 και 1116/τ.Β/20-4-2016) καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους τριάντα (30)

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις και το βιογραφικό τους από 25 Απριλίου 2017 μέχρι 7 Ιουλίου 2017 εδώ: http://history.eled.uowm.gr/.

Δείτε περισσότερα στο επισυναπτόμενο έγγραφο

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018.docx)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018.docx