Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών» (2017-2018)

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 8η Μαΐου 2017 μέχρι και την 31η Ιουλίου.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://mathmast.uowm.gr/apply.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο συνημμένο έγγραφο