Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΑΔΑ: 6ΑΖΓ465ΧΘΨ-Σ6Λ

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 2965/26.04.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης εικοσιτριών (23) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1 , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο 2017.

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο με ΑΔΑ: 6ΑΖΓ465ΧΘΨ-Σ6Λ

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (3914-16-5-2017.pdf)3914-16-5-2017.pdf