Εγκύκλιος επιλογής υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/23  /91322 /E3/31-05-2017 και ΑΔΑ ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (Εγκύκλιος Διευθυντών Σχολείων 2017.pdf)Εγκύκλιος Διευθυντών Σχολείων 2017.pdf