Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 70η Εκπαιδευτική Σειρά (2017 ? 2018) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Η προθεσμία αποστολής των σχετικών προτάσεων των οικείων υπηρεσιών προς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Β? Κλάδος /Β2/Τμήμα Εθνικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ? Διακλαδικών Σχολών, λήγει στις 7 Ιουλίου 2017, όπως προβλέπεται από το υπ. αριθμ.: Φ.330/56/499610/Σ.2535/16-5-17 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 

Δείτε το συνημμένο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/13/17340/9-6-2017