ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις
οργανικές μονάδες της, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Επιμελητών.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλουν αίτηση
απόσπασης ή μετάταξής τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο Τμήμα
Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (5519-14-7-2017.pdf)5519-14-7-2017.pdf