Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας και εργαστηριακού κέντρου, καθώς και υπευθύνου τομέα εργαστηριακού κέντρου (Ε.Κ.), να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου.