Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Πληροφορίες για τις προκηρύξεις και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (Ω8Γ1465ΧΘΨ-4Χ9.pdf)Ω8Γ1465ΧΘΨ-4Χ9.pdf