Πλήρωση κενής θέσης Δ/ντή σχολικής μονάδας

Καλούνται οι εκπ/κοί που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση Δ/ντή στο Ενιαίο Επαγγελματικό Γ/σιο Λύκειο Ξάνθης να υποβάλουν αίτηση από 14-09-2017 έως 18-09-2017.