Διεξαγωγή διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή το Διεθνές Συνέδριο ?2nd International Conference on Situating Strategy use?, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του ΔΠΘ και
τον Δήμο Κομοτηνής (http://synmorphose.compulaw.gr/ssu2017/).