Διοργάνωση Σεμιναρίου για την υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2017-2018

Το ΚΕΣΥΠ Ν. Ξάνθης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που αφορούν στην επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με δράσεις που σχετίζονται με το θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση για το σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας προκειμένου να ενημερωθούν  οι  εκπαιδευτικοί που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις σχετικά με αυτά.