Ανακοινώσεις Μετάταξης Εκπαιδευτικών

Διαβάστε τα συνημμένα.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΩΟ1Λ4653ΠΣ-ΗΜΠ.pdf)ΩΟ1Λ4653ΠΣ-ΗΜΠ.pdf
Download this file (ΩΟ484653ΠΣ-Ρ52.pdf)ΩΟ484653ΠΣ-Ρ52.pdf

Περισσότερα...

Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)

Διαβάστε το συνημμένο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8.pdf)Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝ?ΣΗ ? ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ?ΗΛ?ΣΗ ΕΝ?ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛ?Ν ΣΤΟ ?ΗΜΟ ΠΑΡΟΥ

Ο ?ή?ος Πάρου Νο?ού Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού ?ε ?ετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ?? ή ?η?όσιες Υπηρεσίες για την κάλυψη των αυξη?ένων υπηρεσιακών αναγκών στις επι?έρους οργανικές ?ονάδες του ?ή?ου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ.pdf)6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ.pdf

Παράταση της προθεσ?ίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση ?ε ?ετατάξεις του Μετοχικού Τα?είου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Παρατείνεται έως και την Τρίτη 12/09/2017 η προθεσ?ία υποβολής αιτήσεων για ?ετατάξεις στο Μετοχικό Τα?είο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κατόπιν της ανωτέρω σχετικής ανακοίνωσης-πρόσκλησης.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΩΖΔΦΗ-ΔΨΘ.pdf)ΩΖΔΦΗ-ΔΨΘ.pdf

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης
 2. Ενημέρωση για μετατάξεις και αξιολόγηση
 3. Διαβίβαση οδηγιών σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ Α΄17) διατάξεων, που αφορούν στις μετατάξεις εκπ/ών Δ.Ε./Π.Ε. σε θέσεις κατηγορίας προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Α.Ε
 4. (Ανακοινοποίηση) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 5. Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού-Οικονομικού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
 6. Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου ? Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 8. Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
 9. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
 10. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 11. Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού στον ΟΓΑ
 12. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
 13. Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
 14. Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 15. Πρόσκληση για Μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
 16. Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α?/01-03-2017)
 17. Πρόσκληση για μετατάξεις σε θέσεις ΕΔΙΠ στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας
 18. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου
 19. Ανακοίνωση ? Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων - ΑΔΑ: 6Β4ΜΟΡ1Θ-Λ79
 20. Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης