Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης - Όλα τα ονόματα.

Περισσότερα...

Ενημέρωση για μετατάξεις και αξιολόγηση

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.docx)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.docx
Download this file (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ.docx)ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ.docx

Περισσότερα...

Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (2460-3-4-2014.pdf)2460-3-4-2014.pdf

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
 2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 3. Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού στον ΟΓΑ
 4. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
 5. Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
 6. Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 7. Πρόσκληση για Μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
 8. Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/01-03-2017)
 9. Πρόσκληση για μετατάξεις σε θέσεις ΕΔΙΠ στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας
 10. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου
 11. Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων - ΑΔΑ: 6Β4ΜΟΡ1Θ-Λ79
 12. Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 13. Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
 14. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.
 15. Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στον Δήμο Πειραιά
 16. Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της στις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Ρόδου, Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κέας – Κύθνου, Κω, Μήλου, Νάξου, Πάρου και Τήνου
 17. Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα Νομού Καρδίτσας
 18. Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 19. Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 20. Ανακοίνωση για μετατάξεις - ΑΔΑ: ΩΨ34ΩΡΝ-2ΟΓ, ΑΔΑ: 7ΛΜΑ46904Ε-ΒΤ8