Παράταση της προθεσ?ίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση ?ε ?ετατάξεις του Μετοχικού Τα?είου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Παρατείνεται έως και την Τρίτη 12/09/2017 η προθεσ?ία υποβολής αιτήσεων για ?ετατάξεις στο Μετοχικό Τα?είο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κατόπιν της ανωτέρω σχετικής ανακοίνωσης-πρόσκλησης.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΩΖΔΦΗ-ΔΨΘ.pdf)ΩΖΔΦΗ-ΔΨΘ.pdf