ΑΝΑΚΟΙΝ?ΣΗ ? ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ?ΗΛ?ΣΗ ΕΝ?ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛ?Ν ΣΤΟ ?ΗΜΟ ΠΑΡΟΥ

Ο ?ή?ος Πάρου Νο?ού Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού ?ε ?ετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ?? ή ?η?όσιες Υπηρεσίες για την κάλυψη των αυξη?ένων υπηρεσιακών αναγκών στις επι?έρους οργανικές ?ονάδες του ?ή?ου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ.pdf)6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ.pdf