Σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ΚΕΕΜ

Στο με αριθμ. πρωτ. Φ.253.3/76440/Α5/10-5-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων έτους 2017, αναφέρεται ότι η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων των σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Δ.Ε. λήγει στις 13 Μαϊου 2017.
Το ίδιο αναφέρεται και στο με αριθμ. πρωτ. Φ.253.3/76436/Α5/10-5-2017 έγγραφο που απευθύνσεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Δ.Ε. με το οποίο περιγράφεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την κατάθεση των Αιτήσεων.
Είναι ευνόητο ότι επειδή η 13η Μαϊου 2017 είναι ημέρα Σάββατο, οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων θα μπορούν να κατατίθενται έως τη Δευτέρα 15 Μαϊου 2017.
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν άμεσα όλα τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ περιοχής ευθύνης σας.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'