Έγκριση ενημερωτικών επισκέψεων σε Λύκεια της χώρας - Φ.13.1/79903/Δ2/15-5-2017

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.13.1/79903/Δ2/15-5-2017