Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επικαιροποίηση καταχωρήσεων

Αποτελεί υποχρέωση όλων των αποδεκτών της παρούσης εγκυκλίου η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του Κτηματολογίου σε κάθε περίπτωση μεταβολής των καταχωρούμενων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό σε εξαμηνιαία βάση και συγκεκριμένα από 1-31 Δεκεμβρίου και από 1-30 Ιουνίου κάθε μονάδα/φορέας οφείλει να επικαιροποιεί την ηλεκτρονική απογραφή του ΤΠΕ εξοπλισμού της.

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Αρ. Πρωτοκόλλου: 81640/Α4/16-5-2017

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΕΞ - 81640 - 2017 -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ.pdf)ΕΞ - 81640 - 2017 -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ.pdf