Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών

Σύμφωνα με το Α.Π.4991/06-07-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία JB/sb/D-
1357.1/2017 επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών, γνωστοποιείται η ύπαρξη βάσης δεδομένων για την καταχώριση αιτήσεων
πρόσληψης εξ ιδίας πρωτοβουλίας, που αφορά τους μελλοντικούς εθνικούς
εμπειρογνώμονες.
Επίσης, επισυνάπτεται η απόφαση 438/2015 σχετικά με το καθεστώς που διέπει
τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στην ανωτέρω Επιτροπή.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (5532-17-7-2017.zip)5532-17-7-2017.zip
Download this file (5535-17-7-2017.pdf)5535-17-7-2017.pdf