ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στην ενιαία ανεξάρτη αρχή Δημοσίων συμβάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΥΕ Επιμελητών, στην ενιαία ανεξάρτη αρχή Δημοσίων συμβάσεων.