ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στην 28/30-8-2017 και στη 29/31-8-2017 το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης συνεδρίασε και πραγματοποίησε
για το διδακτικό έτος 2017-18 τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των παρακάτω κατηγοριών
1.    Υπεράριθμων
2.    Που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
3.    Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ
Επίσης  ικανοποίησε αιτήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που τοποθετήθηκαν